Naar overzicht

Stichting Oer-IJ; meer proactief meepraten over toekomst

vrijdag 12 mei 2023

Op de foto: Mees Hartvelt en Evert Vermeer bij de overdracht van het voorzitterschap.

Tien jaar geleden was het Oer-IJ voor veel mensen in deze regio een onbekend begrip. Ook bij ambtenaren en bestuurders bestond onvoldoende besef over de kwaliteit en kwetsbaarheid van het gevarieerde en waardevolle landschap tussen Zaanstad, Velsen en Alkmaar. Er is in die tien jaar veel gebeurd en er worden nog steeds vele activiteiten georganiseerd voor de beleving van de unieke waarden van het gebied. Nu het Oer-IJ beter op de kaart staat, wil bestuur het accent ook en meer leggen op beleidsbeïnvloeding; proactief meepraten over de toekomst van de open groene ruimte die hier steeds meer onder druk staat.

Stichting Oer-IJ bepleit een regionaal beleid voor het buitengebied, waarbij gericht wordt gezocht naar mogelijkheden om actuele problemen in samenhang op te lossen. Hiermee kunnen ook de karakteristieke kwaliteiten van het Oer-IJ gebied worden beschermd en versterkt. Een integrale benadering. Zo kunnen beheer erfgoed, natuurontwikkeling, duurzame landbouw, economie, woningbouw en verkeersafwikkeling beter op elkaar worden afgestemd en daarnaast nieuwe ongedachte mogelijkheden bieden.

NIEUWE BESTUURSLEDEN

De opdracht die Stichting Oer-IJ hier voor zichzelf ziet is een mooie uitdaging voor drie nieuwe bestuursleden. Mees Hartvelt uit Castricum volgt als voorzitter Evert Vermeer op. Hartvelt was algemeen directeur bij Crown van Gelder, actief als bestuurslid bij het Hoogheemraadschap en voorzitter van de Raad van Toezicht van de ViVa Zorggroep.

Nieuw is ook Jan Postma, een ervaren onderwijsbestuurder en oud wethouder van de gemeente Castricum. Sietze Haringa is opnieuw toegetreden tot het bestuur, waar hij bij de start van de stichting ook al deel van uitmaakte. Hij werkte als partner bij KPMG en was wethouder op Terschelling. Naast Evert Vermeer treden Jos Teeuwisse en Léon Klein Schiphorst na 10 jaar uit het bestuur. Beide laatste personen blijven voorlopig wel betrokken bij de activiteiten van Stichting Oer-IJ.

De excursies, lezingen, educatieprojecten voor scholen en andere activiteiten om meer bekendheid aan het gebied te geven worden sterke gewaardeerd en blijven gewoon doorgaan. Als kennis- en netwerkorganisatie blijft Stichting Oer-IJ het internetplatform bijhouden.

10-JARIG BESTAAN

Het 10-jarig bestaan van Stichting Oer-IJ wordt dit jaar onder meer gevierd met een nieuwe gids met fietsroutes ‘Langs de Iconen van het Oer-IJ gebied’, met de opening van een bezoekersinformatiecentrum in Erfgoedpark De Hoop (samen met Stichting Cornelis Corneliszn. van Uitgeest), en bij de 5e editie van het 1-daagse wandelevenement de Oer-IJ Expeditie op Hemelvaartsdag (18 mei) wordt in samenwerking met Brouwerij Egmond een Oer-IJ bier gepresenteerd. Dit bier zal bij verschillende horecabedrijven en de Brouwerij verkrijgbaar zijn. Op 11 oktober is er een feestelijke bijeenkomst gepland voor vrijwilligers en andere betrokkenen.