De organisatie van de Stichting Oer-IJ

Hoe wordt gewerkt en waar leggen we verantwoording af ?

Oud secretaris Jos Teeuwisse trotseert het slechte weer om op locatie een verslaggever van het radioprogramma Vroege Vogels meer over het Oer-IJ gebied te vertellen.  


De Stichting Oer-IJ is een bewonersinitiatief met een bestuur, vaste adviseurs, een verenigde vergadering als klankbord en verschillende werkgroepen voor de uitwerking van een tiental projecten. Daarnaast zoeken we actief naar samenwerking met organisaties en stichtingen die  zich bezighouden met onderwerpen die direct- of indirect verband houden met  onze activiteiten. Met name op het gebied van cultuurhistorie worden samenwerkingscontracten aangegaan.

Sympathisanten van de Stichting Oer-IJ kunnen zich aanmelden als Vriend. Als tegenprestatie voor die steun krijgen ze kortingen bij activiteiten en publicaties van de stichting waarvoor moet worden betaald. Binnen onze organisatie werken louter vrijwilligers, die niet alleen vanwege hun betrokkenheid, maar ook door deskundigheid meedoen. Donateurs zijn belangrijk voor extra inkomsten, maar een grote achterban heeft ook betekenis richting politiek waarmee we veel contact hebben.  Zo'n draagvlak bevestigt dat onze doelstellingen worden ondersteund door veel bewoners in het Oer-IJ gebied.

Naast een website, een Facebookpagina en een Instagram-account communiceert de Stichting Oer-IJ via een periodieke nieuwsbrief. Een aantal keren per jaar wordt een zogenaamde Verenigde Vergadering bijeen geroepen, waar het bestuur van de stichting de achterban informeert over actuele zaken en verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid. Die bijeenkomsten worden altijd gehouden op een wisselende interessante locatie, zijn vrij publiekelijk toegankelijk en vast onderdeel van het programma is een spreker met een lezing over een onderwerp dat een relatie met het Oer-IJ landschap heeft.

In principe kan iedereen die de doelstellingen van de Stichting Oer-IJ onderschrijft zich aanmelden voor de Verenigde Vergadering. Wie minder of afstand en actief wil deelnemen aan onze activiteiten meldt zich bij de secretaris. We kunnen nog genoeg mensen gebruiken.


Klik hier voor contactpagina met bestuursleden.

Klik hier voor een overzicht van onze samenwerkingspartners.

Klik hier voor meer informatie over de werkgroepen.