Naar overzicht

Projectplan voor Krommeniër Woudpolder ligt ter visie

zaterdag 3 oktober 2020
Poldermolen de Woudaap | Foto: Lia Vriend
Poldermolen de Woudaap | Foto: Lia Vriend

Het ontwerp-projectplan voorziet in het verbeteren van de binnenwaartse stabiliteit van de waterkering door het aanpassen van de steunberm, het wijzigen van de teensloot en het plaatsen van een palenrij op de scheiding van het talud en de teensloot. Ten behoeve van de watercompensatie wordt een deel van een perceel afgegraven tot een plasdrasgebied.

Het ontwerp-projectplan en de bijlagen liggen ter inzage, meer informatie vindt u op deze website.

Hier vindt u een link naar het projectplan.