Naar overzicht

Herinventarisatie ‘geesten’ door David Frits Zeiler

zondag 4 oktober 2020

 Op de foto van Lia Vriend de Oosterbuurt in Castricum, een geest.

In het rapport ‘Geesten van Holland’ wordt door David Frits Zeiler de actuele stand van kennis met betrekking tot het nederzettings-geografische fenomeen ‘geesten’ gepresenteerd, evenals een herinventarisatie van deze oude complexen landbouwgrond op de strandwallen van Noord- en Zuid-Holland. Aanleiding waren een symposium in Heiloo (2013) dat speciaal aan deze thematiek was gewijd, en enkele daaruit voorvloeiende rapporten, inventarisaties en artikelen. 

In totaal heeft de herinventarisatie 70 geesten opgeleverd. Die worden in dit rapport een voor een beschreven en op kaart getoond. Geesten komen in heel Holland voor maar zijn in Noord-Holland veel talrijker (50) dan in Zuid-Holland (20). Het rapport is uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ineen serie publicaties over het Nederlandse Cultuurlandschap. Klik hier voor het rapport.