Naar overzicht

Liniedijken Stelling van Amsterdam worden hersteld

zondag 7 november 2021

De liniedijken van de Stelling van Amsterdam worden opgeknapt en beter herkenbaar. Eigenaren en beheerders van de tien liniedijken gaan aan de slag met onder andere het herstellen van de dijken, de beplanting, markeringen en de wandel- en fietsroutes.

Het gaat onder meer om de Sint Aagtendijk in Beverwijk, de liniewal tussen Fort aan de Sint Aagtendijk en Fort Zuidermeer, de liniewal ten oosten van Fort Veldhuis en de liniewal ten westen van Spaarndam.

Het is niet de bedoeling om de dijken in hun oorspronkelijke staat terug te brengen, maar om ze beter zichtbaar te maken. Liniedijken zijn kenmerkende onderdelen van de hoofdverdedigingslinie van de Stelling van Amsterdam. Het land buiten de Stelling kon onder water gezet worden, zodat een vijand niet op kon rukken.

De liniedijken zijn aangelegd om dat inundatiewater tegen te houden. Manschappen met wapens konden zich achter de dijk opstellen. De liniedijken bestaan uit een samenhangend stelsel van onder andere sloten, dijklichamen en beplanting.

(bron NHD 06/11)

Klik hier voor meer over de liniedijken.