Naar overzicht

Interactieve kastelentafel voor Museum Huys Egmont

Stichting Oer-IJ laat ontwerp maken als onderdeel permanente expositie
zondag 10 juli 2022
kastelentafel

Als onderdeel van de toekomstige permanente expositie over de riddertijd in Huys Egmont heeft Stichting Oer-IJ de initiatiefnemers van het museum een ontwerp voor ‘een interactieve kastelentafel’ aangeboden. Het meubel is bedoeld als aanvulling op het verhaal over de Graven van Egmond dat hier straks verteld zal worden. In de late middeleeuwen stonden in de regio wel 35 kastelen, die bijna allemaal zijn verdwenen.

Stichting Historisch Egmond en Stichting Huys Egmont hebben hun plannen voor de museale inrichting voor hun museum al klaar, maar de financiering is nog niet rond. Stichting Oer-IJ kon het onderdeel over het zichtbaar maken van de verdwenen kastelen in de regio laten maken door een financiële bijdrage van onder meer de provincie Noord-Holland, diverse gemeenten en enkele sponsors.

Voor zes tijdsperiodes in de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied zijn zes icoonprojecten bedacht, waarmee een bepaalde locatie zichtbaar wordt gemarkeerd. De ‘interactieve kastelentafel’ heeft betrekking op de tijdsperiode ‘Late Middeleeuwen’. Op deze is ook een overzicht van alle Icoonprojecten te vinden. Klik hier om daar naar toe te gaan.

Het ontwerp voor de ‘interactieve kastelentafel’ is bedacht en uitgewerkt door Martine Duyvis van Tekst en Uitleg/MuseumMakers uit Haarlem. Op een ‘tafelblad’ wordt een historische plattegrond van het Oer-IJ gebied getoond. Die digitale landschapskaart geeft alle kasteellocaties aan. Wie daar op klikt krijgt op een achterwand meer specifieke informatie te zien. Klik hier om het plan voor de kastelentafel te kunnen zien.