Naar overzicht

Alternatief A8-A9 van Groene Combinatie naar UNESCO

zaterdag 22 oktober 2022

De Groene Combinatie, met onder meer Stichting Oer-IJ, hebben hun alternatief voor de omstreden plannen van de provincie Noord-Holland voor de aansluiting van de A8-A9 in een Engelstalige versie onder de aandacht van ICOMOS en UNESCO gebracht, twee organisaties die de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam bewaken.

UNESCO heeft steeds gezegd dat de Stelling van Amsterdam van de lijst voor Werelderfgoed wordt geschrapt als de nieuwe snelweg het aanzien van het historische verdedigingswerk schade berokkent. De provincie probeert met een ‘inpassingsplan’ de aanleg acceptabel te maken.

De tegenstanders van het tracé stellen dat een verbindingsweg tussen de A9-A9 een doorsnijding van het kwetsbare landschap is die leidt tot een onacceptabele versnippering. Met de agrarische ondernemers, bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties in het gebied ziet de Groene Combinatie grote kansen om de kwaliteiten van het gebied te versterken. ,,Vitaal agrarisch ondernemerschap kan samengaan met versterking van natuur en landschap en de recreatieve mogelijkheden’’, aldus de Groene Combinatie.

Een afschrift van de brief en het rapport is ook aan de leden van de 2e kamer van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. De Groene Combinatie bestaat uit vertegenwoordigers van Buurtcomité Bus(ch) en Dam, Stichting Oer-IJ, LTO Noord, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieu Federatie, Bewonersgroep Houd Broekpolder Leefbaar, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek, Open polders Assendelft, Vogelwacht Zaanstreek, Vereniging Natuurmonumenten en C.N. de Wildt, onafhankelijk expert Stelling van Amsterdam.

Klik hier voor het alternatieve plan.

Klik hier voor de Engelstalige versie.


Landschap Noord-Holland heeft een persbericht verspreid over het alternatief voor de aansluiting van de A8 op de A9, waarin verschillende partijen uit de Groene Combinatie aan het woord komen. Klik hier om dat te kunnen lezen.