Naar overzicht

Glossy van Steunpunt over archeologie in Oer-IJ gebied

woensdag 17 november 2021

In de 6e editie van het Noord-Hollandse archeologiemagazine SCHATRIJK van het Steunpunt Monumenten & Archeologie staat het Oer-IJ gebied centraal. Artikelen en interviews vertellen meer over de ontstaansgeschiedenis van onder andere Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Zaanstad.

Op archeologiegebied het Oer-IJ heeft iets unieks: al sinds de prehistorie trotseerde men het natte deltagebied achter de duinen. Watergangen slingerden langs strandwallen door het veenweidelandschap. In dit bijzondere gebied werd geleefd, gewoond, gevaren en begraven. Meer lezen? De bijzondere archeologie en prachtige vondsten worden uitgelicht in de zesde editie van SCHATRIJK.

Enkele duizenden jaren heeft hier een eb- en vloedwerking bestaan en de rijke bodems die daardoor ontstonden, waren een prima leefgebied voor de prehistorische mens. En daarom herbergt de bodem in deze noordelijke flank van de Randstad een grote culturele schat: vele honderden archeologische vindplaatsen, waarvan er inmiddels al een aantal is onderzocht.

Het blad besteedt aandacht aan diverse vindplaatsen en vondsten, bijvoorbeeld: grafheuvels in Velserbroek, de kano van Uitgeest, de Romeinen in het Oer-IJ en pottenstapels in IJmuiden en Castricum.

Ter promotie van het archeologisch erfgoed van Noord-Holland geeft het Steunpunt ieder jaar een SCHATRIJK uit waarin de topvondsten per archeologiegebied worden gepresenteerd. De glossy Schatrijk biedt een overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie per regio, en als inspiratiebron voor ontwikkelaars, ondernemers en beleidsmakers.

Klik hier om het boekje in te zien.

(bron provincie Noord-Holland)