Naar overzicht

Reactie op Omgevingsvisie: Oer-IJ concreter benoemen

dinsdag 13 december 2022

In twee reacties op de concept Omgevingsvisie van de gemeente Castricum wordt bepleit de betekenis van het Oer-IJ voor de kwaliteit van het landschap in deze gemeente beter te benoemen.

Vijf erfgoedorganisaties die actief zijn in de gemeente hebben samen met de landelijke erfgoedvereniging Bond Heemschut een zogenaamde ‘Zienswijze’ opgesteld. Bij de locale organisaties gaat het om Stichting Oud-Castricum, Stichting Historisch Limmen, Historische Vereniging Oud-Akersloot, Stichting Alkmaardermeeromgeving en Stichting Oer-IJ. Ze zijn het er over eens dat concreter de term erfgoed bij het definiëren van kernkwaliteit moet worden genoemd. Ook wordt bepleit bij de uitvoering van de Omgevingsversie bewoners eerder en meer te betrekken.

Klik hier voor de complete Zienswijze.

Stichting Oer-IJ heeft ook nog zelf een meer specifieke Zienswijze ingestuurd. Daarin staat onder meer dat ten onrechte het mondingsgebied Oer-IJ niet als specifiek deelgebied van de gemeente is opgenomen. Door dit landschappelijk deelgebied onderscheidt Castricum van alle overige kustgemeenten in Noord-Holland. ,, De interventie van het estuarium van het Oer-IJ in dit oorspronkelijke landschap is zo dominant dat de noord-zuid gerichte structuur ter hoogte van het mondingsgebied verdwenen is en ingenomen is door een oost-west gericht landschap met openheid en grillige kreekpatronen. Het Oer-IJ verdient dus meer aandacht’’, aldus de stichting.

Klik hier voor de Zienswijze van Stichting Oer-IJ.