Naar overzicht

Archeologische vondst Limmen blijft toegedekt

vrijdag 9 oktober 2020

De provincie Noord-Holland gaat niet ingrijpen bij het bebouwen van het gebied waar drie maanden geleden archeologische opgravingen zijn gedaan. De opgravingen zijn weer toegedekt; er wordt ter plaatse riolering aangelegd. 

Amateur-archeoloog Mark van Raaij uit Limmen maakte in de zomer bekend dat de grafheuvel was gevonden. Hij nam een kijkje op de locatie voordat die met hekken werd afgezet. Toen duidelijk werd dat de bouwwerkzaamheden zouden worden hervat, trok de Archeologische Werkgroep Limmen aan de bel bij de provincie.

Die gaat echter geen actie ondernemen, zo blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van SP-Statenlid Wim Hoogervorst. ,,In een gesprek met de gemeente werd naar voren gebracht dat het beleid van de gemeente op de juiste wijze was toegepast en het archeologisch onderzoek op de juiste manier is uitgevoerd. Ook meent men (de gemeente, red.) dat het bebouwen van het gebied goed samen kan gaan met ’behoud in situ’ van de vindplaats. Omdat het omgaan met archeologische waarden in de ruimtelijke ordening de verantwoordelijkheid is van de gemeente hebben wij als provincie geen opvatting over dit thema.’’

Geen controle

De provincie gaat ook niet optreden in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT). ,,Er is niet voor gekozen om het archeologiebeleid van gemeente op systematische wijze te controleren’’, schrijft GS. ,,Wel is het mogelijk om een incident te melden bij het team IBT.’’ Maar dat kan volgens GS alleen ingrijpen wanneer een gemeente haar wettelijke taken niet of niet goed uitvoert. ,,In dit geval is echter niet geconstateerd dat de gemeente de wet overtreedt of een wettelijke taak verwaarloost. IBT kan bovendien alleen optreden wanneer de melder van het incident de juridische procedures richting de gemeente heeft doorlopen en geen gang naar de rechter mogelijk is.’’ André Kerkhoven van Transect Archeologen, dat het onderzoek destijds verrichte, meldde drie maanden geleden dat het proces van archeologisch onderzoek ’keurig is doorlopen’.

Zienswijze

Wat kan de Archeologische Werkgroep nu nog doen? Een zienswijze indienen op het bestemmingsplan bij de gemeenteraad, zo meldt het IBT. En als de gemeenteraad de zienswijze niet overneemt kan de werkgroep in beroep gaan bij de Raad van State.

,,Dat gaan we waarschijnlijk wel doen met de werkgroep’’, zegt amateurarcheoloog Mark van Raaij. ,,Het probleem is, en dat is in heel Nederland, dat in dit soort zaken getoetst wordt op procedure en niet op archeologische inhoud. De gemeente volgt de procedures, de projectontwikkelaars laten een archeologiebedrijf een paar boringen zetten. Dan vinden ze niets en zeggen ze: er zit niets. Er is bovendien een wederzijdse afhankelijkheid ontstaan tussen ontwikkelaars en archeologiebedrijven.’’

Intussen blijven de palencirkel en de grafheuvel van zo’n 3500 jaar oud ondergronds en wordt er straks een rioleringspijp doorheen gestoken. ,,Het is een zeldzame vondst’’, zegt Van Raaij. ,,Je zou je haren uit je hoofd trekken.’’ 

De grond aan de Visweg wordt ontwikkeld door de GEM, de Gemeentelijke Exploitatie Maatschappij. Dat is een samenwerkingsverband van de gemeente Castricum en vastgoedontwikkelaar Driessen uit Limmen. Er worden, als alle procedures zijn doorlopen, woningen gebouwd op het perceel.

(Artikel van Henk Jan den Ouden overgenomen uit het Noord-Hollands Dagblad. De kaart is gemaakt door Gerard Hogervorst).