Naar overzicht

Extra geld voor Golfbaantracé

vrijdag 29 november 2019
Adnan Tekin

De provincie Noord-Holland trekt twee miljoen euro extra uit voor aanvullend onderzoek naar een aansluiting van de A8 op de A9 volgens het gekozen Golfbaantracé waarbij meer rekening wordt gehouden met het landschap. Verantwoordelijk gedeputeerde Adnan Tekin vertelde dat tijdens een bijeenkomst van de IJmondcommissie die zich met deze problematiek bezig houdt.

De gedeputeerde heeft gezegd –zo blijkt uit verslaggeving in Dagblad Kennemerland- dat de door betrokken gemeenten bepleite Heemskerkvariant definitief buiten beeld is. Die is 180 miljoen euro duurder dan de gekozen Golfbaanvariant, volgens de provincie.

Belangrijker vindt Tekin het behoud van het open landschap rond de Stelling van Amsterdam. Hij noemde het gebied ten noordoosten van Heemskerk ’maagdelijk’. Het zuidelijker deel is volgens hem ’niet meer authentiek’, en al aangetast door de golfbaan en de Broekpolder. ,,Het zal nog moeite genoeg kosten om in dat gebied de waarden van de stelling te behouden’’, aldus Tekin.

Over het extra onderzoek naar een voor de provincie acceptabel tracé zei Tekin dat onder meer wordt gekeken een tunnelvariant en naar een verdiepte ligging. ,,Ook wordt bestudeerd wat de kansen zijn voor natuur, recreatie, landbouw en waterberging.’’

De provincie is ook bereid extra geluidswerende maatregelen te nemen bij de Broekpolder als de verbindingsweg A8-A9 aangelegd wordt. Na aanleg van de verbindingsweg gaat er achttien procent meer verkeer langs de Broekpolder, liet Tekin de commissie voorrekenen. Nu passeren er 105.000 motorvoertuigen per etmaal, dat worden er 124.000.

Toch blijven het geluid en de fijnstof volgens de provinciebestuurder binnen de wettelijke normen. Het fijnstof gaat in de Broekpolder volgens de berekeningen zelfs omlaag. Het geluid gaat er gemiddeld drie decibel omhoog. ,,Maar cijfers zijn anders dan de beleving van leefbaarheid’’, zei Tekin dinsdagavond. ,,Daarom zijn we bereid om extra maatregelen te nemen om de leefbaarheid te verbeteren, bovenop de maatregelen waartoe we wettelijk verplicht zijn.’’

Daarbij komt dat met de Golfbaanvariant er een stuk minder verkeer door de bebouwde kom van Heemskerk zelf gaat rijden dan met de Heemskerkvariant. De eerste aandacht van de provincie gaat naar Krommenie en Assendelft. 40.000 auto’s razen er per etmaal over de N203 vlak langs de huizen. ,,Ze maken zoveel geluid, alsof er constant een stofzuiger naast je aan staat’’, aldus Tekin. Om de leefbaarheid te verbeteren, Er is een heel scala van mogelijkheden, variërend van een lagere maximumsnelheid, stiller asfalt en geluidschermen tot isolatie van woningen.

Over een jaar moet er duidelijk zijn wat nodig is. Het opstellen van dat plan duurt dan ook langer dan gepland. Op zijn vroegst kan in 2025 begonnen worden met de aanleg van de weg.