Naar overzicht

Geld van provincie voor het Oer-IJ gebied

zondag 28 maart 2021

Het college van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland heeft besloten ruim tien miljoen vrij te maken voor extra investeringen die de kwaliteit van het landschap ten goede komen en de toegankelijkheid van zo’n gebied voor bewoners en recreanten verbeteren. Een van de bestemmingen is het Oer-IJ gebied, het voormalige getijdenlandschap in de driehoek Alkmaar, Zaanstad, Velsen, waarvoor de Stichting Oer-IJ concrete plannen heeft  ontwikkeld die de beleving van de ontstaans- en bewoninggeschiedenis hier meer zichtbaar moeten maken. Andere bestemmingen voor de besteding van de subsidie zijn de liniedijken van Stelling van Amsterdam, de Westeinderscheg bij het Amsterdamse Bos en natuurgebied rond Schagen.