Naar overzicht

Samenwerking met vogelwerkgroepen

maandag 5 april 2021

De Stichting Oer-IJ en vogelwerkgroepen in de regio zoeken eerder contact met elkaar als het gaat om het delen van plannen die gevolgen hebben voor de inrichting van het landschap. Dat heeft het bestuur van de Stichting afgesproken met Hans Stapersma, voorzitter van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland en de Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland.

Een vroegtijdig afstemming kan nodig en nuttig zijn, zegt Stapersma. ,,Mogelijk vind je samen eerder compromissen en oplossingen voor zaken, die veel moeilijker te bereiken zijn wanneer je elkaar pas aan het einde van een lang proces tegenkomt.’’ Dat kan volgens beide partijen met respect voor elkaars opvattingen en belangen.

De vogelwerkgroepen zetten zich in voor natuur en biodiversiteit, een minder archaïsch, minder boer-en-jager-gericht, een wetenschappelijk beter onderbouwd, kritischer Faunabeheer en een opwaardering van natuurwaarden in discussies over landgebruik.

De vogelwerkgroepen maken zich zorgen over de teruglopende vogelstand, met name in de weidegebieden. Verstoring door een toenemend aantal recreanten en toeristen hebben een negatieve invloed op de populaties. Daarom is het belangrijk daar bij het maken van plannen die leiden tot meer bezoek al rekening  mee te houden.

Hans Stapersma, die in Bakkum woont, organiseert op het gebied van vogels ook lezingen, excursies , cursussen en reizen.