Naar overzicht

Nieuw plan voor Erfgoedpark

zaterdag 18 april 2020

De Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest is blij met de mogelijkheden die de beoogde exploitanten van het voormalig Erfgoedpark De Hoop zien voor een opzet waarbij er ook ruimte is voor ‘het verhaal van Cornelis als uitvinder van de houtzaagmolen’. In de aanloop naar de overeenkomst met het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer hebben de betrokken ondernemers overleg gehad met vertegenwoordigers van vijf erfgoedorganisaties uit de regio, die voor dit onderdeel van het project samen optrekken.

Het Recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer (Raum) bekend heeft bekend gemaakt dat Paul Klomp en Nico Scheffer van het horecabedrijf Vuurland in Beverwijk op het erfgoedpark een recreatiebedrijf opstarten met horeca, verblijfsaccommodaties en watersportfaciliteiten. Alles binnen de bestaande gebouwen. De monumentale houtloods op het terrein komt beschikbaar voor een museale presentatie over regionale geschiedenis. Dan gaat het met name de persoon en betekenis van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Ook is het de bedoeling er aandacht te besteden aan de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied. Een apart project is een onderzoek naar de mogelijkheden om op de al aanwezige fundering een replica van een werkende houtzaagmolen te bouwen.

De ondernemers hebben de Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest gevraagd die historische onderdelen voor hun rekening te nemen. De stichting heeft daarvoor samenwerking gezocht met vier andere erfgoedorganisaties: de Stichting Oer-IJ, Museum Kennemerland, de Vereniging Oud-Uitgeest en de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens. Vertegenwoordigers van die clubs trekken nu samen op in dit verhaal.

Voorzitter Cees Hazenberg spreekt over een serieuze mogelijkheid. ,,We zien het als een echte misschien wel laatste kans om onze plannen voor herbouw van de molen te kunnen realiseren. De gelegenheid die ons wordt geboden, is heel bijzonder. Uiteindelijk zal ook hier alles weer afhangen van de financiële middelen die we kunnen vinden om een en ander van de grond te krijgen. We gaan ons stinkende best doen dat voor elkaar te krijgen. Aan ons zal het niet liggen.’’