Romeinse tijd

Icoonprojecten

Oer-IJ iconen

Voor het Oer-IJ landschap onderscheiden we zes belangrijke ontwikkelingsfasen. Deze fasen zijn nog steeds te herkennen in het landschap. Daar is vanzelfsprekend wel enige kennis voor nodig. Daarom moeten bijzondere ‘iconen’ ontwikkeld worden die elk symbool staan voor een bepaalde ontwikkelingsfase: Romeinse tijd (periode 12 v. Chr. – 450)
Recreatiegebied Spaarnwoude, gemeente Velsen.
Bij de aanleg van de Velsertunnel en de Wijkertunnel zijn de restanten gevonden van twee Romeinse havenforten. Deze vormen naast veel andere vondsten uit deze tijd het bewijs dat de oevers van het Oer-IJ zo’n 50 jaar deel hebben uitgemaakt van de noordgrens van het Romeinse rijk. Van hieruit trokken de Romeinen dieper het Oer-IJ gebied in en zijn er veel contacten geweest met de inheemse Friese bevolking. Zelfs bij Krommenie zijn nog de sporen gevonden van een Romeinse wachttoren. Het zijn sporen van samenleven en strijd. Dankzij de strijd die de Friezen leverden met de Romeinen hebben de Friezen zich meer verenigd tot ‘een volk’ en dat heeft zich in de periode daarna verder ontwikkeld. De beste plek om het verhaal van de Romeinen en de Friezen te vertellen en te verbeelden is nabij de plek waar de havenforten hebben gelegen en dat is in het huidige Recreatiegebied Spaarnwoude. Samen met het Recreatieschap en de gemeente Velsen wordt bekeken hoe we deze tijdsperiode het best voor het publiek kunnen ontsluiten.