Romeinse tijd

Icoonprojecten

Oer-IJ iconen

Voor het Oer-IJ landschap onderscheiden we zes belangrijke ontwikkelingsfasen. Deze fasen zijn nog steeds te herkennen in het landschap. Daar is vanzelfsprekend wel enige kennis voor nodig. Daarom moeten bijzondere ‘iconen’ ontwikkeld worden die elk symbool staan voor een bepaalde ontwikkelingsfase: De Romeinse Tijd, 12 v.Chr.-450.

Op de plek Castellum Flevum bij Velsen lagen twee havenforten van de Romeinen aan het Oer-IJ. Het icoon zou kunnen bestaan uit de reconstructie van een Romeins fort en/ of een Romeins schip als markering van deze plek en het Oer-IJ en een educatief-toeristische attractie in het recreatiegebied Spaarnwoude.


Arjan Bosman, kenner bij uitstek van de Romeinse aanwezigheid in het Oer-IJ gebied, heeft van het Oer-IJ bestuur de opdracht gekregen een voorstel te maken voor de invulling van de wens in de buurt van de locatie waar de Romeinse havenforten zich bevonden een markant en blijvend element aan het landschap toe te voegen. De notitie is in concept gereed en in het voorjaar van 2020 wordt een definitieve versie verwacht. Bij de verdere uitwerking wordt een klankbordgroep betrokken waarvoor Bart van Dijk (recreatieschap Spaarnwoude), Rob van Eerden (provincie NH), Barbara Schmitt (gemeente Velsen en Wim Bosman (lokale werkgroep) zijn uitgenodigd. Vanuit de Stichting Oer-IJ zijn Léon Klein Schiphorst en Jos Teeuwisse actief bij het project betrokken.