Naar overzicht

Romeinenlezingen Huis van Hilde terug te zien

woensdag 30 november 2022
romeinenlezingen

De vier lezingen over de Romeinen in Velsen bij Huis van Hilde waren elke avond uitverkocht. Van de presentaties zijn ook opnames gemaakt die nog via internet kunnen worden bekeken. Hieronder de namen en onderwerpen van de sprekers met een kleine toelichting en een linkje naar de videoregistratie.


Donderdag 3 november

Spreker: Jona Lendering

Titel: ‘Romeinse strategie in de 1e eeuw in NW-Europa, met de nadruk op Noord-Holland’

Jona Lendering vertelt onder meer over het belang van de Romeinen in de eerste helft van de 1e eeuw bij ons kustgebied. Welke strategieën hadden zij in deze ‘uithoek’ van hun wereldrijk en met welke overwegingen bouwden, en verlieten zij het fort in Velsen?

Klik hier om de lezing te kunnen zien.


Donderdag 10 november

Spreker: Wouter Vos

Titel: ‘Duiding van het Romeinse legioensfort van Valkenburg (ZH)’

Naar het Romeinse fort bij Valkenburg (ZH) is de laatste jaren veel onderzoek gedaan aan de hand van oude gegevens. Wouter Vos gaat in zijn lezing in op wat we aan de hand van Valkenburg kunnen leren over Velsen.

Klik hier om de lezing te kunnen zien.


Donderdag 17 november

Spreker: Jan Verhagen

Titel: ‘Romeinse infrastructuur voor transport over water in de Rijndelta’

Jan Verhagen heeft onlangs een proefschrift voltooid over de infrastructuur voor het transport over water in de Rijn-Maasdelta. In zijn lezing gaat hij met name in op de waterwerken, topografie en vaarroutes. Zijn onderzoek aan de rol van de Utrechtse Vecht geeft ook een context voor de positie van Velsen en Noord-Holland in de Romeinse tijd.

Klik hier om de lezing te kunnen zien.


Donderdag 24 november

Spreker: Arjen Bosman

Titel: ‘Nieuw inzicht in Romeins Velsen door nieuw onderzoek naar oude opgravingsgegevens’

Arjen Bosman gaat in zijn lezing in over het belang van Velsen in de Romeinse tijd. Was het fort in Valkenburg het belangrijkste van West-Nederland in zijn tijd, of was Velsen van vergelijkbare betekenis? En wat zegt analyse van oude gegevens hierover? En hoe lang en met welk doel werden de forten gebouwd en ook weer verlaten?

Velsen staat sinds de jaren ’40 bekend als een plek waar Romeinse forten hebben gestaan. Al lange tijd doen archeologen er onderzoek. Eerder dit jaar verscheen de eindrapportage van het onderzoek bij Velsen 2.

Waar nu de Velser- en Wijkertunnel liggen, wordt al jaren archeologische onderzoek gedaan naar de Romeinse aanwezigheid. Velsen 1 – de oudste vindplaats – dateert van 16-28 na Christus. Velsen 2 van ongeveer 40-50 na Christus. Dit jaar verscheen in de publicatiereeks van Huis van Hilde de eindrapportage van fase 2 van het fort: Velsen 2. Ook over Velsen 1 is al uitvoerig gerapporteerd.

Klik hier om de lezing te kunnen zien.