Naar overzicht

Nieuwe archeologische kroniek provincie verschenen

woensdag 18 november 2020

De provincie Noord-Holland verzamelt jaarlijks alle archeologische ontdekkingen in een voor het publiek beschikbare publicatie. De kroniek van 2019 laat per gemeente zien welke vondsten archeologen hebben gedaan. In het 250 pagina’s tellend boekwerk deze keer veel aandacht voor het onderzoek naar Noord-Hollandse kasteelterreinen. Er hebben in Noord-Holland naar schatting 80 kastelen gestaan. Nu staan er nog maar 5. Onderzoeken leveren vaak spectaculaire ontdekkingen op: vlakke weilanden blijken onderaardse fundamenten van torens, slotgrachten en kasteelmuren te bevatten.

Op een website van de provincie staan alle edities van de kroniek bij elkaar. Klik hier om daar naar toe te gaan.  De nieuwe kroniek van 2019 is gratis bestellen? Stuur een email naar archeologiedepot@noord-holland.nl.

Schatkamer

Voor diegenen die belangstelling hebben voor archeologie stelt de provincie nog veel meer informatie beschikbaar. Jaarlijks verschijnen er meerdere Noord-Hollandse Archeologische Publicaties. In deze reeks zijn onder andere uitgebreide rapporten over de Engelmunduskerk, de bewoningsgeschiedenis van Texel, Slot Purmerstein en Kennemerland in de Bronstijd verschenen. De database van het archeologisch depot is een ware schatkamer. Iedereen kan hier de hele collectie en documentatie van de provincie raadplegen en beschrijvingen vinden van onderzoeken die archeologen in Noord-Holland hebben uitgevoerd. In Huis van Hilde, het archeologiemuseum in Castricum, zijn meer dan 1000 vondsten te zien in een unieke tentoonstelling.

Steunpunt voor gemeenten

De provincie vindt het belangrijk dat gemeenten hun voordeel doen met alle informatie die er is. Zij kunnen het materiaal gebruiken om het verleden te beschermen én om het zichtbaar te maken in de openbare ruimte voor eigen inwoners en bezoekers. Het Steunpunt Monumenten en Archeologie helpt gemeenten graag bij het ontwikkelen van ideeën. Ter inspiratie heeft het Steunpunt bijvoorbeeld 4 prachtige ‘archeoglossy’s’ gemaakt die de ontstaansgeschiedenis van onder andere Waterland en Wieringen in beeld brengen.

Klik hier voor de kroniek 2019.

Meer informatie over de archeologie in Noord-Holland staat op de website van Huis van Hilde.