Naar overzicht

Sjakel van Wesemael in Oer-IJ bestuur

donderdag 20 augustus 2020
sjakel

Sjakel van Wesemael, sectordirecteur Natuur & Beleving bij het PWN, komt het bestuur van de Stichting Oer-IJ versterken. Ze is benoemd in de functie van penningmeester. 

Sjakel van Wesemael studeerde tot 1989 aan de Universiteit van Amsterdam geschiedenis, milieu- en bestuurskunde. Zij heeft gedurende haar studie in het volwassenenonderwijs gewerkt. Na haar studie werd zij boswachter, daarna werd zij voorlichter voor het Nationaal Park Duinen van Texel en vervolgens projectleider natuur en milieueducatie in Rotterdam. Hierna kreeg zij de kans om aan het hoofd te staan van de afdelingen kinderboerderijen, schoolbuitenhuizen, bijzondere tuinen en het logistiekcentrum voor de gemeente Rotterdam. Binnen de gemeente Rotterdam groeide zij door als relatiemanager met de portefeuille sport en recreatie ten behoeve van de deelgemeenten Hoek van Holland, Overschie, Delfshaven en Noord.

Sinds 2005 werkt Sjakel van Wesemael bij PWN. Zij is destijds gestart als regiomanager Zuid bij de sector Natuur en Recreatie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Vanaf 2013 is zij als lid van het Directie Team van PWN verantwoordelijk voor de sector Natuur. Daarnaast is zij portefeuillehouder Maatschappelijk Duurzaam Ondernemen en Innovatie.

Ze is algemeen bestuurslid van stichting Lammergier Fonds, bestuurslid van Gezond Natuurwandelen en voorzitter van Schaapskudde Zuid-Kennemerland. Daar komt het bestuurslidmaatschap van de Stichting Oer-IJ nu bij.