Naar overzicht

Boeren hebben zelf oplossing voor bodemdaling

vrijdag 4 september 2020
koeien hoog weide

De boeren zijn al druk bezig met de aanpak van de bodemdaling en CO2-uitstoot van veenweidegebieden. Het opleggen van verplichte normen voor de terugdringing van bodemdaling is niet nodig. Dat zegt bestuurder Trienke Elshof van LTO Nederland vandaag in het Noordhollands Dagblad in een reactie op een rapport van de Rli. 

Volgens haar werkt het rapport van het de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), waarin gepleit wordt voor zulke normen, alleen maar contraproductief. ,,Dan zakt de moed je in de schoenen, terwijl je juist de vaart erin wilt houden.’’

De adviesraad wil wettelijk vastleggen dat de bodemdaling in veenweidegebieden over tien jaar nog maar half zo groot is als op dit moment. Dat is onder meer nodig om te voldoen aan de in het Klimaatakkoord afgesproken vermindering van de CO2-uitstoot van veenweidegebieden. Hiervoor moet het waterpeil omhoog.

Elshof verwacht dat het doel ook gehaald kunnen worden zonder zo’n wettelijke norm. ,,Er is al een regietafel waaraan allerlei programma’s zijn ontwikkeld om bodemdaling tegen te gaan. Daar wordt samen met de mensen in het gebied gekeken naar een mix van maatregelen, waaronder onderwaterdrainage en het gebruik van een flexibeler waterpeil. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken wat op welke plek de effectiefste maatregelen zijn.’’

Of daarmee de CO2-norm ook daadwerkelijk gehaald wordt? ,,Misschien wordt het wel meer.’’

Emissierechten

Vanuit de landbouworganisatie is er ook kritiek op het Rli-rapport omdat daarin niet helemaal duidelijk wordt waar straks de rekening van de vernatting van veenweidegebieden terecht komt. Voor boeren is een hogere waterstand nadelig, maar de Raad hoopt dat dat voor een deel gecompenseerd kan worden door de handel in emissierechten.

,,Het is een beetje wishfull thinking’’, vindt Elshof. ,,De opbrengst van een melkveehouderij is al marginaal. Hoeveel kosten kunnen daar nog bij komen? Laat ons nou samen in het gebied werken aan een oplossing. Heb daar een beetje vertrouwen in.’’

Dijkgraaf Rogier van de Sande van het hoogheemraadschap van Rijnland is een stuk positiever over het rapport van de Rli. ,,Het Rli constateert terecht dat we niet op de huidige basis door kunnen gaan. Dat wordt ook door de waterschappen erkend.’’ Als het aan de dijkgraaf ligt, vormt het rapport de aftrap voor een brede discussie. Dat niet iedereen staat te juichen bij de conclusies van de adviesraad, is wat dat betreft alleen maar goed. ,,Een rapport dat geen rimpeling in de vijver veroorzaakt, is geen goed rapport.’’


Teruggefloten

Het Rli stelt dat het waterpeil in veenweidegebieden flink omhoog moet. De waterpeilen worden vastgesteld door de waterschappen. ,,Toch zie ik dit niet als een tik op de vingers. Wij hebben de wettelijke verplichting om de waterpeilen zo vast te stellen dat het land geschikt is voor de functie waarvoor het bestemd is. Daarbij proberen we de bodemdaling zoveel mogelijk te beperken. Maar daarvoor kunnen we niet zomaar het peil twintig centimeter verhogen. Als we dat doen, worden we zeker door de rechter teruggefloten.’’

(Dit artikel komt uit het Noordhollands Dagblad van 04/09 2020)