Kennisdocumenten aardkunde, natuur en cultuurhistorie

Ter informatie van en als inspiratie voor professionals

De Stichting Oer-IJ wil professionals zoals ambtenaren, ondernemers en ontwikkelaars inspireren met gebiedskennis, opdat zij hierop beleid en ontwikkelingen kunnen baseren. Bestaande kennis is vooral toegespitst op de drie deelgebieden: Midden Kennemerland, Zaanstreek en IJ polders/Noordzeekanaalgebied . Om recht te doen aan de samenhang tussen deze deelgebieden worden door Stichting Oer-IJ gebied dekkende kennisdocumenten gemaakt die belangrijke landschappelijke thema’s als uitgangspunt hebben. Behalve het bieden van kennis voor professionals wil de stichting zelf op basis van argumenten kunnen meepraten bij ruimtelijke ontwikkelingen en waar nodig ook onderwerpen kunnen agenderen. Ons uiteindelijke doel is het beschikken over kennisdocumenten op de volgende landschappelijke dragers: aardkunde, cultuurhistorie en levende natuur. Dit document is de uitwerking van het thema aardkunde

Het kennisdocument Aardkundige Waarden is inmiddels gereed. Klik hier om het te kunnen lezen.