Naar overzicht

GS: Stolpboerderij belangrijk voor identiteit landschap

woensdag 1 februari 2023
Croonenburgh

Croonenburgh in Castricum is een van de bijna vijfduizend boerderijen van voor 1985 die zijn opgenomen in een digitale Stolpenwaarderingskaart van de provincie Noord-Holland.

Gedeputeerde Staten hebben deze inventarisatie nu officieel goedgekeurd, waarmee de stolpen zijn aangemerkt als ‘karakteristiek en belangrijk voor de identiteit van het landschap’. In totaal 730 stolpen hebben de status beschermd monument, 157 zijn aangewezen als beeldbepalend pand

De Noord-Hollandse stolpenwaarderingskaart is een inspiratiedocument voor gemeenten en ontwikkelaars. Het beschermen van stolpen is vrijwel in alle gemeenten een actueel onderwerp. Directe aanleiding is de afname van het aantal stolpenboerderijen in Noord-Holland. De provincie heeft met de gemeenten besproken hoe de bescherming van deze panden beter gewaarborgd kan worden. De gemeenten geven aan dat ze bij de verbetering van deze bescherming graag door de provincie geïnspireerd en geadviseerd worden. Dit op basis van kaders en richtlijnen en advies van de loods herbestemming. De meeste gemeenten staat ook positief tegenover een vergunningplicht voor sloop van historische stolpen. Enkele gemeenten hebben ook al zo’n vergunningplicht. Gemeenten willen een sloopvergunning zelf toetsen en de regie in eigen hand houden.

Klik hier voor de Stolpenwaarderingkaart.

Klik hier voor een toelichtend filmpje.