Naar overzicht

Kennisdocument Aardkundige waarden Oer-IJ gebied

maandag 10 augustus 2020

Het kennisdocument ‘Aardkundige waarden’ is het eerste van drie gedetailleerde publicaties over de bijzondere landschappelijke kwaliteit en kwetsbaarheid van het Oer-IJ gebied. Aan vergelijkbare notities over ‘levende natuur’ en ‘cultuurhistorie’ wordt nog gewerkt. De Stichting Oer-IJ wil professionals zoals ambtenaren, ondernemers en ontwikkelaars inspireren met gebiedskennis. Het kan ze mogelijk ook helpen bij hun beleidsvorming. 

Een van de belangrijkste waarden van het Oer-IJ gebied is de grote variatie aan landschapstypen op een relatief kleine oppervlakte. Deze grote verscheidenheid is te danken aan de geologische ontstaansgeschiedenis en de invloed van de mens daarop. In dit eerste kennisdocument wordt met name ingegaan op die specifieke aardkundige waarden.

Grofweg kan het Oer-IJ gebied verdeeld worden in een zand-, een veen- en een kleigebied. Ze behoren tot verschillende tijdlagen in de landschapsvorming. Wie vanaf de strandopgang Castricum naar Zaanstad rijdt, komt door een kustlandschap, door jonge en oude duinen, door de binnen-delta van het Oer-IJ, door strandwallen en strandvlaktes, door het Alkmaardermeer en door veenpolders. Met het beschrijven van aardkundig waardevolle structuren en elementen ontstaat er een duidelijk beeld van de bijzondere landschappelijke variatie en samenhang.

Het doel van Stichting Oer-IJ met dit document is niet alleen kennis overzichtelijk bijeen te brengen, maar ook de waarden van het gebied te benadrukken. Delen met grote waarden, zoals de opeenvolging van strandwallen en strandvlaktes - op enkele plekken nog volledig intact- verdienen ook meer bescherming omdat ze zeldzaam en nog zichtbaar zijn.

Het kennisdocument spitst zich toe op de drie deelgebieden: Midden Kennemerland, de Zaanstreek en de IJ polders/Noordzeekanaalgebied . Behalve het bieden van kennis voor professionals wil de stichting zelf op basis van argumenten kunnen meepraten bij ruimtelijke ontwikkelingen en waar nodig ook onderwerpen kunnen agenderen.

Klik hier om het te kunnen lezen.