Naar overzicht

Museumstatus Huis van Hilde

woensdag 11 november 2020

Archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum is opgenomen in het Museumregister Nederland. Daarmee is het centrum nu officieel een museum. De museumstatus maakt het mogelijk dat bezoekers met een museumkaart straks gratis entree krijgen. Het Museumregister Nederland heeft bevestigd dat Huis van Hilde aan alle strenge criteria voldoet die gelden voor musea in Nederland.  

Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: “De toekenning van de museumstatus is een bekroning voor Huis van Hilde én de provincie Noord-Holland. Noord-Holland heeft er een museum bij! De collectie is echt uniek. Bezoekers kunnen heel veel topvondsten bekijken en letterlijk oog in oog staan met hun voorouders. De afgelopen vijf jaar heeft Huis van Hilde al duizenden bezoekers ontvangen. Wij hopen dat wij dankzij de museumstatus een nog groter publiek kunnen bereiken.”

De officiële erkenning opent nieuwe deuren voor het publiek en de provincie Noord-Holland. Zo wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger om collecties in bruikleen te krijgen en te gebruiken voor eigen tentoonstellingen en samenwerkingen aan te gaan met andere musea in binnen- en buitenland.

Museumkaarthouders kunnen straks gratis naar binnen. De verwachting is dat het aantal bezoekers toeneemt en de kaart zorgt voor herhaalbezoek om bijvoorbeeld een tijdelijke expositie te bekijken of om deel te nemen aan een activiteit. Het is nog niet bekend per wanneer de museumkaart gebruikt kan worden als toegangsbewijs. De Museumvereniging zal naar verwachting eind november laten weten per wanneer de deelname aan de museumkaart in kan gaan voor Huis van Hilde.

Gedeputeerde Pels: “Corona raakt de culturele sector enorm en dat geldt natuurlijk ook voor Huis van Hilde. De afgelopen periode hebben de medewerkers en de vrijwilligers alles op alles gezet om toch bezoekers te kunnen ontvangen, maar nu zijn de deuren weer tijdelijk gesloten. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe tijdelijke tentoonstelling die in februari 2021 geopend wordt. Daarnaast voegen wij in 2021 een nieuw hoofdstuk toe aan de vaste opstelling waardoor ook de zeventiende eeuw belicht wordt vanuit archeologisch oogpunt. Kortom, er is veel om naar uit te kijken.”

Vanwege de coronacrisis moest Huis van Hilde in het voorjaar haar deuren sluiten. Ook nu is het museum verplicht gesloten.

(Bron provincie Noord-Holland)