Naar overzicht

Aanlanden van energie uit windparken op zee

vrijdag 1 maart 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt Noord-Hollanders uit om te laten weten welke mogelijke effecten zij zien op de natuur, het landschap, geluidsoverlast en de lokale leefomgeving bij de aanlanding van energie uit windparken op zee.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunnen inwoners tot 4 april een zienswijze indienen. 

De op de Noordzee opgewekte energie moet via stroomkabels en waterstofleidingen aan land worden gebracht en worden aangesloten op het hoogspanningsnet en waterstofnetwerk. Op initiatief van het ministerie van EZK wordt naar geschikte locaties gezocht. Een aantal van deze locaties ligt in Noord-Holland. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar locaties in Den Helder, Castricum, Zandvoort en Bergen aan Zee.

Eerst moeten er kabels en leidingen onder het strand en door de duinen worden aangelegd. In het gebied daarachter wordt een stroomkabel onder de grond naar een transformatorstation aangelegd, zodat de stroom verbonden wordt aan het al bestaande elektriciteitsnet. Een waterstofleiding wordt aangesloten op het toekomstige waterstofnetwerk op land. Het aanleggen van deze verbindingen is nodig om ons energienet te ontlasten en aan onze energiebehoefte te voorzien.

Klik hier voor meer informatie