Naar overzicht

Grafheuvel uit bronstijd in Limmen gevonden

zondag 19 juli 2020

Bij grondverplaatsing op een bouwterrein in ontwikkeling aan de Visweg in Limmen zijn restanten van vermoedelijk een grafheuvel uit de bronstijd gevonden. De gemeente Castricum heeft dat tegenover het Noordhollands Dagblad bevestigd. Na onderzoek door archeologen op locatie zijn de werkzaamheden weer hervat. In 2017 werd in Heiloo aan de Krommelaan in de wijk Zuiderloo een vergelijkbare grafheuvel aangetroffen. 

De vindplaats in Limmen is weliswaar weer verdwenen, de historische waarde van de opgraving gaat volgens de gemeente echter niet verloren. In de krant zegt een woordvoerster dat archeologen alles hebben gedocumenteerd en de heuvel pas daarna weer is toegedekt. Op de plek worden een weg en riool aangelegd.

In het artikel in het Noordhollands Dagblad komt ook amateurarcheoloog Mark van Raaij uit Limmen aan het woord. Hij zegt het zeer te betreuren dat er nu geen vervolgonderzoek op locatie meer kan worden uitgevoerd. Volgens Mark van Raaij is dat in strijd met de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Toen het gebied nog niet was afgezet, heeft Van Raaij er toch een kijkje kunnen nemen. ,,Ik heb de put gezien, het was een grafheuvel met een kringgreppel er omheen. Er waren ook paalsporen te zien. Het is zeer waarschijnlijk dat die dateren uit de vroege bronstijd en afkomstig zijn van de eerste bewoners van de strandwal waar Limmen en Heiloo op liggen.’’

De grafheuvel die in 2017 aan de Krommelaan in nieuwbouwwijk Zuiderloo werd gevonden dateert uit dezelfde periode, vertelt Van Raaij in de krant. ,,Die in Limmen is in elk geval van hetzelfde type, met een greppel er omheen.’’ Zes jaar daarvoor werd een grafheuvel aangetroffen van een ander type, met een dubbele palencirkel er omheen. De strandwal waar Heiloo en Limmen op liggen, wordt volgens archeologen al bewoond sinds de Steentijd, minstens vierduizend jaar geleden.

De grond in kwestie wordt ontwikkeld door de GEM, de Gemeentelijke Exploitatie Maatschappij, een samenwerkingsverband van de gemeente Castricum en vastgoedontwikkelaar Driessen uit Limmen. Er worden binnenkort woningen gebouwd.