Moderne tijd

Icoonprojecten

Noordzeekanaal bij Fort Wijkermeer. VLIEGERFOTO Tom Kisjes.

Oer-IJ iconen

Voor het Oer-IJ landschap onderscheiden we zes belangrijke ontwikkelingsfasen. Deze fasen zijn nog steeds te herkennen in het landschap. Daar is vanzelfsprekend wel enige kennis voor nodig. Daarom moeten bijzondere ‘iconen’ ontwikkeld worden die elk symbool staan voor een bepaalde ontwikkelingsfase: Moderne Tijd, 1850-heden

Gezocht wordt naar een punt direct gesitueerd aan het Noordzeekanaal. We onderzoeken de haalbaarheid van een locatie op de heuvel het Groene Schip (Staatsbosbeheer) bij de Houtrak of voor bij Park Nauerna (Afvalzorg/Landschap Noord-Holland). Hier spreekt de Moderne tijd, de mens die het landschap naar zijn hand zet. De verhalen van de inpoldering van IJ en Wijkermeer, de aanleg van het Noordzeekanaal en de ontwikkeling van de de haven van Amsterdam komen hier samen.