Moderne tijd

Icoonprojecten

Noordzeekanaal bij Fort Wijkermeer. VLIEGERFOTO Tom Kisjes.

Oer-IJ iconen

Voor het Oer-IJ landschap onderscheiden we zes belangrijke ontwikkelingsfasen. Deze fasen zijn nog steeds te herkennen in het landschap. Daar is vanzelfsprekend wel enige kennis voor nodig. Daarom moeten bijzondere ‘iconen’ ontwikkeld worden die elk symbool staan voor een bepaalde ontwikkelingsfase: 


Moderne tijd ( periode 1850-heden)
park Nauerna (NV Afvalzorg), Gemeente Zaanstad


Park Nauerna wordt aangelegd op een voormalige vuilstortberg aan het Noordzeekanaal. Boven op de top van de berg, ruim 30 meter boven maaiveld, wordt een uitzichtpunt gecreëerd van waaraf een prachtig uitzicht wordt geboden op enerzijds het oude veenweidelandschap van Assendelft met aan de andere kant een compleet nieuw landschap dat in de afgelopen eeuw is ontstaan. In het zuiden, oosten en westen wordt het beeld van het moderne landschap bepaald door het Havengebied van Amsterdam, het Recreatiegebied Spaarnwoude en het stedelijk gebied van de IJmond. Vooral het zicht op het contrast het Laat Middeleeuwse en het 21ste -eeuwse landschap is hier fenomenaal en confronterend. Een ideale plek dus om de verhalen over de ontwikkelingen van het landschap in het Oer-IJ gebied tot leven te wekken.