Naar overzicht

Kijk via internet terug naar de online Masterclasses Oer-IJ

donderdag 13 mei 2021

De Stichting Oer-IJ leidt gidsen op voor speciale excursies naar iconische plekken in het Oer-IJ gebied. Het gaat daarbij om zes locaties, die elk voor zich model staan voor een periode uit de ontstaansgeschiedenis van het Oer-IJ landschap. Het onderdeel Masterclasses, met presentaties door deskundigen, verloopt online en kan daardoor via internet ook door niet deelnemers aan de Oer-IJ icoon-gidsen cursus worden gevolgd. Het meekijken is gratis. Het maximaal aantal toehoorders bedraagt honderd. Tijdens de lezingen kunnen via de chatbox vragen worden gesteld.

Wie belangstelling heeft voor het virtueel bijwonen van de Masterclasses, meldt zich met de email aan via info@oerij.eu . Meer over de specifieke kenmerken van de icoonplekken is elders op deze website te vinden. Klik hier om daar naar toe te gaan. De Masterclasses zijn steeds op donderdagavond en duren anderhalf uur.


Wie de livestream lezing heeft gemist, kan de registratie teruggezien via You Tube. Onder  elk programmaonderdeel  staat een linkje.


Het programma zier er als volgt uit *:


20 mei: Romeinse Tijd (12 v. – 450): Rob van Eerden (Archeologisch adviseur provincie Noord-Holland) en Arjen Bosman (archeoloog, expert krijgsgeschiedenis)

Klik hier om deze twee lezingen terug te zien.


27 mei: Algemene inleiding Erfgoed. Over archeologie, gebouwde monumenten en historische geografie. Annika Blonk doet de inleiding archeologie. Ze is archeoloog en coördinator van het Steunpunt Monumenten en Archeologie. Het onderwerp 'Historische Geografie' wordt besproken door Jeroen Zomers, specialist landschapsgeschiedenis bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De derde spreker vertelt over 'gebouwde monumenten' en is Dorine van Hoogstraten, adjunct-directeur Mooi Noord-Holland en architectuurhistoricus.

Klik hier om deze drie lezingen terug te zien.


03 juni: Vroege Middeleeuwen (450 v.Chr. tot 1050): Menno Dijkstra (veldarcheoloog Universiteit Amsterdam) en Anita van Breugel (architectuurhistorica en beleidsadviseur erfgoed).

Klik hier om deze twee lezingen terug te zien.


10 juni: Nieuwe Tijd (1500 – 1850): Herman Kaptein ( historicus, oud docent geschiedenis Hogeschool Amsterdam en Arie Zonjee (bestuurslid Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest).

Klik hier om deze twee lezingen terug te zien.


17 juni: Late Middeleeuwen (1050 – 1500): Nancy de Jong (stadsarcheoloog gemeente Alkmaar) en Martijn Mulder (voorzitter Stichting Historisch Egmond).

Klik hier om deze twee lezingen terug te zien.


24 juni: Moderne Tijd (1850 tot heden): Rik de Visser (landschapsarchitect) en Kees van der Vaart (projectleider Staatsbosbeheer).

Klik hier om deze twee lezingen terug te zien.


01 juli 2021: Voorhistorie (tot 12 v.Chr.): Erik Cammeraat (hoofddocent UVA, kenner ontstaansgeschiedenis landschap). Peter Vos (geoloog bij TNO).

Klik hier om deze twee lezingen terug te zien.


*wijzigingen voorbehouden