Vroege middeleeuwen

Icoonprojecten
Uitkijkpunten

Oer-IJ Iconen

Voor het Oer-IJ landschap onderscheiden we zes belangrijke ontwikkelingsfasen. Deze fasen zijn nog steeds te herkennen in het landschap. Daar is vanzelfsprekend wel enige kennis voor nodig. Daarom moeten bijzondere ‘iconen’ ontwikkeld worden die elk symbool staan voor een bepaalde tijdsperiode.


Vroege Middeleeuwen (periode 450-1050)
Zandzoom, Baduhenna, Gemeente Heiloo


Het Oer-IJ gebied en in het bijzonder de strandwal Limmen Heiloo was in de Vroege Middeleeuwen dichtbevolkt. Dat weten wij dankzij de vele bodemvondsten uit deze periode die in dit gebied zijn aangetroffen. Op veel plaatsen zijn restanten van boerderijen terug gevonden. Door alle opgravingen in dit gebied is er een goed beeld ontstaan van landschap en bewoners uit deze tijdsperiode. Een boerderij reconstructie is een goede mogelijkheid om aan deze periode aandacht te besteden. Stichting Baduhenna beheert een waardevolle collectie archeologische objecten die kunnen helpen bij het verbeelden van dit icoon. Samen met Baduhenna is Stichting Oer-IJ begonnen met de mogelijkheden in beeld te brengen.

De Stichting Oer-IJ denkt aan een mogelijke locatie in Zuiderloo om de plannen te realiseren. Beoordeeld wordt ook of het vierkant van de boerderij die aan de Lagelaan stond in de plannen opgenomen kan worden. Dan zou het icoon een mooie pleisterplaats voor bezoekers worden langs een toeristische fietsroute.

Inmiddels is een bredere werkgroep ontstaan met vertegenwoordigers van onder andere Stichting Regionale Archeologie Baduhenna en de Historische Vereniging Heiloo. Er zijn contacten gelegd met de gemeente Heiloo. De intentie is serieus te onderzoeken hoe deze bijzondere tijdsperiode kan worden gemarkeerd in het landschap. 

Ten behoeve van een bijscholingsproject voor Oer-IJ gidsen zijn Masterclasses georganiseerd waar deskundigen een online-lezingen hebben gegeven over de icoonlocaties.  Over de Vroege Middeleeuwen (450 v.Chr. tot 1050) spraken Menno Dijkstra (veldarcheoloog Universiteit Amsterdam) en Anita van Breugel (architectuurhistorica en beleidsadviseur erfgoed). Klik hier om hun lezingen terug te zien.