Late middeleeuwen

Icoonprojecten
Kasteelruïne van Egmond

Oer-IJ iconen

Voor het Oer-IJ landschap onderscheiden we zes belangrijke ontwikkelingsfasen. Deze fasen zijn nog steeds te herkennen in het landschap. Daar is vanzelfsprekend wel enige kennis voor nodig. Daarom moeten bijzondere ‘iconen’ ontwikkeld worden die elk symbool staan voor een bepaalde ontwikkelingsfase:


De Late Middeleeuwen, 1050-1500.


We onderzoeken de mogelijkheden voor een tastbare herinnering aan de vele kastelen die in het Oer-IJ gebied hebben gestaan. Nieuw onderzoek leverde mooie aanknopingspunten op. Gekeken wordt ook naar samenwerking met initiatieven in Egmond (nieuw museum) en Heemskerk (Oud Haerlem).