Naar overzicht

Provinciale regie nodig bij regionale energiestrategie

donderdag 24 september 2020

Er is meer regie nodig bij zoeklocaties windmolens en zonnevelden in Noord-Holland. Dat verzoek richten Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland in een gezamenlijke brief aan het provinciebestuur. 

Na Noord-Hollandse gemeenteraden en de Waterschappen hebben ook de politieke partijen in Provinciale Staten nu hun ‘wensen en bedenkingen’ ingediend over de Noord-Hollandse Regionale Energiestrategieën (RES). Ze hebben daarmee een belangrijke sleutel in handen over de toekomst van het landschap in Noord-Holland en het plaatsen van windmolens en/of zonnepanelen daar.

De natuurorganisaties steunen de ambitie van de RES maar vragen om meer rekening te houden met de kwetsbaarheid van het landschap. Ze maken zich grote zorgen over de grote wateren zoals het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, het Gooimeer en Gouwzee. Maar ook het Oer-IJ gebied, het Gooi, de omgeving van het Alkmaardermeer, de Hondsbossche duinen en Texel. Willem Hellevoort van Natuurmonumenten: “We hopen dat deze locaties alsnog van tafel gaan. Er zijn voldoende geschikte locaties beschikbaar”.

Als voorbeeld noemen de natuurorganisaties het noordelijk deel van de Schermer. Daar bleek lokaal draagvlak tijdens de zogenaamde ‘RES-ateliers, zijn concrete voorstellen gedaan door agrariërs en het heeft een gunstige ligging in het elektriciteitsnetwerk’. Maar het is vreemd genoeg geen zoekgebied. Hierdoor dreigen in de regio Alkmaar vijf windturbines dichtbij de waardevolle binnenduinrand in Schoorl te komen. Dit vinden de natuurorganisaties geen wenselijke en tegelijkertijd onlogische uitkomst van het proces. Ze vragen de Statenleden een actieve rol te gaan spelen in de zoektocht naar geschikte locaties en dit niet (alleen) aan Gedeputeerde Staten overlaten.

Voorkom ‘uitsmeren’

Concentratie van windturbines en zonnevelden heeft de voorkeur van de organisaties. “We moeten voorkomen dat we alles ‘uitsmeren’ in het landschap” aldus Ernest Briët directeur van Landschap Noord-Holland. Ook vragen de organisaties aandacht voor de vogeltrekroutes. Dat deden zij al in juni toen Provinciale Staten over de concept RES sprak. De provincie is sinds enkele jaren namelijk niet alleen verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) maar ook voor de bescherming van kwetsbare diersoorten. De organisaties hopen daarom ook dat belangrijke vogeltrekroutes en gebieden waar veel voedsel voor vogels is alsnog een aandachtspunt worden bij de selectie van zoekgebieden.

Participatie ten voeten uit

In februari dit jaar presenteerden de samenwerkende natuurorganisaties hun visie op de RES van Noord-Holland. Daarin staat waar géén ruimte is voor windmolens en zonneweides vanwege natuur en waardevol landschap en waar plaatsing onder voorwaarden wél zou kunnen. Sinds die tijd hebben de organisaties zich in nagenoeg alle Noord-Hollandse gemeente ingezet om aandacht voor de natuur en het landschap in de RES te vragen.

(Bron: Natuurmonumenten)