Naar overzicht

Actieprijs voor nieuw boek over Hollandse Waterlinie

woensdag 7 juni 2023

Het prachtige boek van ‘Wisseling van de wacht, een nieuw leven voor de Hollandse Waterlinies’ is nu tijdelijk te koop voor 39 in plaats van 49,50 euro. In deze kloeke publicatie van bijna 400 pagina’s uitgebreid aandacht voor dit unieke element in het Nederlandse landschap, waarvan een belangrijk deel in het Oer-IJ gebied ligt.

In 2021 werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie als Unesco werelderfgoed toegevoegd aan De Stelling van Amsterdam. Bij elkaar een strook van zo’n 200 kilometer lengte die zich door het lage land rond Amsterdam en Utrecht slingert, om te eindigen in de Biesbosch. Een bijzonder landschap dat in de negentiende en begin twintigste eeuw is aangelegd als verdedigingsmiddel.

De bijna vierhonderd pagina’s tellende en rijk geïllustreerde uitgave Wisseling van de wacht, een nieuw leven voor de Hollandse Waterlinies brengt voor het eerst beide linies samen in een boek én toont tegelijkertijd hoe de Hollandse Waterlinies een nieuwe rol in het Nederlandse landschap spelen. De voorheen in het groen verscholen forten zijn nu grotendeels opengesteld. Het nieuwe gebruik – vaak met recreatieve functies en kleinschalige bedrijvigheid – gaat gepaard met aanpassingen aan de gebouwen zelf en aan de omgeving. Wisseling van de wacht is een ontdekkingstocht door een uniek Nederlands landschap.

De verandering in gebruik betekende ook een uitdaging voor architecten, landschapsarchitecten en andere ontwerpers om eigentijdse oplossingen te verzinnen die zich voegen zich in de historische omgeving. Met liefde en creativiteit zijn aansprekende vernieuwingen gerealiseerd: lichtstraten en vensters brengen licht, bruggen en uitzichtpunten ontsluiten de terreinen. Terrassen vinden hun plek tussen de oude karakteristieke gebouwen en aan het water. Soms is het landschap heringericht met een hoofdrol voor het water. Soms is ook bewust niets gedaan om de natuur en de rust voorrang te geven.

In Wisseling van de wacht wordt zowel de ontwikkelingsgeschiedenis beschreven, als de creatieve aanpak van ontwerpers, ondernemers, bestuurders en vele vrijwilligers. Met essays, columns, interviews en beschrijvingen per fort krijgt de lezer een compleet overzicht van alle forten en veranderingen die plaatsvonden. Dronefoto’s tonen hoe natuur, recreatie en bedrijvigheid dit fascinerende linielandschap nieuw leven inblazen. Historische en handgetekende kaarten laten zien hoe de tientallen forten, kastelen en vestigingen en een grote hoeveelheid aan dijken en sluizenvestigingen in het landschap liggen en met elkaar verbonden zijn.

Klik hier voor meer informatie