Werkgroep Cornelis Corneliszoon van Uitgeest

Doel: meedenken naar invulling van voormalig Erfgoedpark de Hoop

Het Erfgoedpark De Hoop in Uitgeest heeft met verblijfsaccommodaties en horeca een nieuwe bestemming gekregen. Een samengestelde werkgroep, waarin vijf erfgoedorganisaties samen optrekken, onderzoekt of nog iets gerealiseerd kan worden van de oude plannen om hier een originele werkende houtzaagmolen te bouwen. Dit als hommage aan de uitvinder van de houtzaagmolen Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Er ligt al een fundering en een monumentale droogloods op het terrein kan worden benut als infopunt. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, de Stichting Oer-IJ, Museum Kennemerland, de vereniging Oud-Uitgeest, de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (Suam).


Achtergrond

Over de kansen op het alsnog realiseren van het historisch houtzaagmolen-complex op het Erfgoedpark de Hoop kan anno 2023 niets met enige zekerheid worden gezegd. De kleine molen die er staat – de lattenzager genoemd – wordt draaiende gehouden door een vrijwillig molenaar van de Stichting Akersloter en Uitgeester Molens (SUAM). Verantwoordelijk voor de gang van zaken op het erfgoedpark is het recreatieschap Raum.


De Stichting Cornelis Corneliszoon, opgericht om het vastgelopen project vlot te trekken, heeft nadat de lokale politiek een serieus plan voor de herontwikkeling van het terrein afwees, noodgedwongen en teleurgesteld haar activiteiten beëindigd. Een projectwikkelaar was bereid de bouw van een aantal recreatiewoningen op het erfgoedpark combineren met de herbouw van de molen. Een meerderheid van de gemeenteraad Uitgeest stemde het ver gevorderde plan op de valreep af. De verantwoordelijke wethouder stapte uit protest op.

De provincie Noord-Holland heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een verruiming van het bestemmingsplan voor het gebied, zodat er meer mogelijkheden kwamen voor recreatieondernemers. Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (Raum) voert de regie bij de herontwikkeling. Het schap heeft een voorkeur voor een oplossing waarbij ook ruimte zal zijn voor de herbouw van een houtzaagmolen.

De SUAM heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting Cornelis Corneliszoon. Dat is zo geregeld omdat de molenstichting wel een rol wil spelen bij de eventuele opleiding, aanstelling en levering van molenaars. Volgens de plannen is het overigens de bedoeling dat het historische houtzaagmolencomplex een zelfstandige bedrijfsvoering gaat krijgen: met een commerciële houtzagerij en een bezoekerscentrum in de droogloods, met een aansprekende museale presentatie over de betekenis van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest en zijn uitvinding van de houtzaagmolen.

De Stichting Oer-IJ, die zich bekommert om de cultuurhistorische betekenis van het landelijk gebied in de driehoek Zaanstad-Alkmaar-Velsen, bepleit ook een nieuw initiatief waarbij hier op een of andere manier aandacht wordt besteed aan de onderbelichte betekenis van de relatief onbekend gebleven Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Zijn uitvinding heeft grote gevolgen had voor de economische ontwikkeling van met name de Zaanstreek als eerste industriegebied ter wereld. Mede op initiatief van de Stichting Oer-IJ is voor de leerlingen van de lokale basisscholen inmiddels een onderwijsproject opgezet dat hier serieus aandacht aan besteed.

Contactpersoon: Léon Klein Schiphorst
Telefoon: 06 3492 5839
Mail: kleinschiphorst@quicknet.nl