Lezingen op aanvraag

Onder de titel "Verrassende natuur van het Oer-IJ gebied" is er op 24 mei een nieuw boek verschenen over de natuur in de verschillende landschappen waar het Oer-IJ ooit doorheen stroomde en daar nog steeds zijn sporen heeft nagelaten.

U kunt sinds 24 mei een boeiende lezing aanvragen over dit onderwerp. De lezing gaat over de invloed die het Oer-IJ stroomgebied heeft gehad op de bodem en de huidige natuur. De invloed vindt men terug in de planten, insecten en vogels in de verschillende landschapstypen. Sommige ecologische gebieden zijn zeer zeldzaam en het is bijzonder dat ze op die plekken voorkomen.

Naast het verleden en het heden wordt er ingegaan op de toekomst. Wat kunnen we doen om de kwaliteit van de natuur van het Oer-IJ gebied te behouden en te versterken.

De lezing duurt ongeveer een uur, op verzoek is langer of korter mogelijk.

Prijs € 100,- exclusief reiskosten.

Aanvragen via info@oerij.eu onder vermelding van Lezing op aanvraag, dan wordt er contact met u opgenomen.