Naar overzicht

Gedeputeerde Jeroen Olthof gelooft niet meer in A8-A9

dinsdag 21 februari 2023

Volgens een publicatie in het Noordhollands Dagblad van 09 februari heeft gedeputeerde Olthof gezegd dat de aansluiting van de A8-A9 ‘vrijwel zeker van de baan’ is. In het verhaal staat ook te lezen dat hij niet langer overtuigd is van de noodzaak de twee snelwegen op elkaar aan te sluiten.

Het artikel uit de krant:

Verbindingsweg A8-A9 is vrijwel zeker van de baan

Van onze verslaggevers

Heemskerk. -Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland verwacht niet dat de aansluitingsweg A8-A9 er ooit nog komt. Adviesorgaan Icomos van Werelderfgoedorganisatie Unesco is negatief over het aangepaste landschapsplan dat de provincie maakte. Daarnaast is het provinciebestuur volgens Olthof niet echt overtuigd van de noodzaak van de verbindingsweg.

De Zaanstreek zit de springen om de verbindingsweg om woonkern Krommenie-Assendelft te ontlasten. In Heemskerk en Beverwijk is er groot bezwaar tegen de keuze voor de ’Golfbaanvariant’ omdat deze heel dicht langs de woonwijk Broekpolder komt te liggen en vanuit de golfclub omdat deze door de verbindingsweg zal moeten verdwijnen.

Tegen een Heemskerkvariant (aansluiting iets noordelijker) was geen bezwaar bij de gemeente, wel bij agrarische ondernemers en bij Rijkswaterstaat vanwege de hoge kosten voor nieuwe bruggen en viaducten.

Elke variant voor de verbindingsweg die door het groene land van de Stelling van Amsterdam loopt, wordt met argusogen bekeken door Icomos, de internationale monumentenorganisatie die Unesco werelderfgoed in de gaten houdt. Komende zomer beslist Unesco, maar er is weinig aanleiding om te verwachten dat het advies van Icomos niet overgenomen wordt. De kans dat de provincie en de regering daarna toch goedkeuring geven aan het aanleggen van de weg is nagenoeg nihil.

„Zelfs het provinciebestuur is niet echt overtuigd van de noodzaak”, zei Olthof afgelopen week. De gedeputeerde verwacht dat in Den Haag nog minder enthousiasme is. „Als Nederland hebben wij de mond vol over het behoud van erfgoed in de hele wereld. Ik denk niet dat na dit advies het ministerie zegt dat er toch een snelweg door ons eigen erfgoed moet komen.”

Unesco heeft zich eerder verzet tegen de aanleg van de weg. Toen was het nog de bedoeling om de weg bovengronds te maken. In reactie daarop is een plan gemaakt waarin de weg onder het maaiveld komt. Daarmee ging de oorspronkelijke prijs van de weg van ruim honderd miljoen naar bijna een miljard. Geld dat de regio zelf bij elkaar moet krijgen.

Klik hier voor een link naar het A8-A9 dossier van de provincie.