Naar overzicht

Oer-IJ brugleuningen over de Ziendervaart

Onthulling donderdag 25 april
donderdag 18 april 2024

Met de aanleg van de nieuwe rotonde in de Geesterweg zijn ook twee voetgangersbruggen opgenomen met bijzondere brugleuningen over de Ziendervaart om voor voetgangers een veilige oversteek te creëren. Deze bruggen krijgen brugleuningen ontwikkeld voor de Stichting Oer-IJ. Het motief van de leuningen verwijst naar de oorspronkelijke kreken van het Oer-IJ en de grillige vertakking van de Rijn die eeuwen geleden door het gebied stroomde.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Uitgeest en de voorzitter van de Stichting Oer-IJ zullen de brug op 25 april om 14.30 officieel in gebruik nemen en het bijbehorende informatiebord over het Oer-IJ onthullen.

Samen met de kinderen

Om kinderen in Uitgeest al jong te laten kennismaken met de historie van hun woonomgeving, worden leerlingen van Kindcentrum Cornelis – dat vlakbij de rotonde staat – bij deze gebeurtenis betrokken. In de periode voorafgaand aan de ingebruikname van de brugleuningen gaan zij aan de slag met een lespakket over het Oer-IJ. Voor deze gelegenheid zal ook Cornelis Corneliszoon ‘uit het verleden terugkeren’ om de opening luister bij te zetten.


Meer informatie