Naar overzicht

NZKG lanceert website van de gebiedsbiografie

vrijdag 1 december 2023

De gebiedsbiografie van het Noordzeekanaalgebied werpt een boeiende blik op het karaktervolle gebied, waar de lagen van de geschiedenis grote contrasten hebben veroorzaakt. Tijdens het NZKG-Jaarcongres 2023 is de website van de gebiedsbiografie gelanceerd. De biografie is een waardevolle bron van kennis voor iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied. De biografie biedt handvatten voor de toekomst: hoe ga je met die karakteristieken om bij ruimtelijke ontwikkelingen?

De biografie beschrijft niet alleen de oorsprong van het gebied en zijn huidige vorm, hij biedt ook inzichten in hoe de unieke kenmerken van het Noordzeekanaalgebied kunnen worden benut bij toekomstige ontwikkelingen en bij het maken van beleid. Van duurzame woningbouw en industrie tot windmolens op land en zee, deze biografie geeft inzichten om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en het gebied herkenbaar en leefbaar te houden.

Klik hier voor meer informatie.

Foto onder: Vuurtoren IJmuiden. Bron: NZKG

Vuurtoren IJmuiden. Bron: NZKG