Naar overzicht

Expositie over Noord-Hollands landschap

maandag 9 november 2020

Van het eindeloze Noord-Hollandse landschap gaat een even eindeloze aantrekkingskracht uit. De tentoonstelling Weids! laat zien hoe kunstenaars van alle tijden en stromingen de karakteristieke elementen van dit vlakke polderland hebben verbeeld. Interpretatie, stijl en techniek verschillen soms hemelsbreed, maar altijd schemert de liefde voor Noord-Holland helder door. Weids! Het Noord-Hollandse landschap verbeeld is een gezamenlijk project van Stedelijk Museum Alkmaar en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en loopt van 28 november 2020 tot en met 28 februari 2021. 

Water – land

Hoe vlak Noord-Holland ook is, kunstenaars raakten er telkens door geïnspireerd. Of het nu gaat om kunstenaars uit de 16e of uit de 20e eeuw, steeds keren in hun werk dezelfde thema's terug. Ze zeulden het duin op om in vogelvlucht kustdorpjes aan zee te schilderen of juist een halve slag gedraaid, het open uitzicht over de polders. Ze schilderden de koeien in de weilanden. Zij hadden oog voor het spel van de rechte lijnen van polderwegen en -vaarten met de in dit landschap perfect passende stolpboerderijen, 'de piramiden van het noorden'. Zij penseelden het vee in de grazige weiden en richtten hun blik op de kerktorens van dorpen en steden. En altijd en overal kwamen zij het water tegen, en de molens, gemalen, dijken en sluizen om dat water te bedwingen. Deze karakteristieke elementen in het Noord-Hollandse landschap vormen dan ook de hoofdthema’s van de kunstwerken in deze tentoonstelling. 

Waterschatten

Voor Weids! zocht Stedelijk Museum contact met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit waterschap is opvolger van de vele honderden voorgangers die Noord-Holland door de eeuwen heen hebben gemaakt en behouden. Het beschikt niet alleen over grote deskundigheid over het landschap, maar bouwde in de loop van de tijd ook een omvangrijke collectie op die objecten bevat van de 16e tot en met de 21e eeuw. Het gaat niet alleen om schilderijen van molens, gemalen en sluizen uit het verleden, maar ook om bijna abstracte moderne kunst waarin nog net een horizon te herkennen valt, en gegraveerde glazen en maquettes. Veel kunstwerken uit de collectie van het Hoogheemraadschap zijn nu in deze expositie het eerst voor publiek te zien. 

Horizon

De rijke collecties van Stedelijk Museum Alkmaar en van het hoogheemraadschap vullen elkaar heel mooi aan en vormen tezamen een verrassende combinatie van oude en moderne kunst. Op Weids! zijn bijzondere werken te zien van onder andere 17e -eeuwse meesters als Claes van der Heck en Hendrick Vroom, van grote namen uit de 'Bergense School' als Leo Gestel en Arnout Colnot, van de aan de Cobra-groep gelieerde Eugène Brands en zelfs van de vooral van hun strips bekende Peter Pontiac en Joost Swarte. De in Noord-Holland bijna altijd zichtbare horizon loopt als een eindeloze streep door de tentoonstelling en verbindt alles met elkaar. Weids! vormt voor heel Noord-Holland een waardige aftrap van het themajaar Ode aan het Nederlandse landschap 2021. 

De tentoonstelling is te zien in de grote en kleine zaal, van 28 november 2020 t/m 28 februari 2021

(bron Stedelijk Museum Alkmaar)