Naar overzicht

Interactieve kaart toont kastelenlandschap

vrijdag 25 december 2020

Voor het eerst wordt het Nederlandse middeleeuwse kastelenlandschap gepresenteerd op een interactieve online kaart. Op de website www.kasteleninnederland.nl heeft amateurhistoricus John Wennips 1300 bestaande en verdwenen Nederlandse kastelen beschreven. De kastelen van Noord- en Zuid-Holland zijn sinds kort ook zichtbaar op de ‘middeleeuwse’ kaarten. De overige Nederlandse kastelen zullen in de loop van 2021 aan de reconstructiekaart toegevoegd worden. 

Kastelen werden in de middeleeuwen nooit zomaar ergens gebouwd. De bouwheren moesten altijd diep in de buidel tasten om een verdedigbaar gebouw te realiseren. Een locatie werd dan ook zorgvuldig gekozen. Door de latere inpoldering en verstedelijking is het landschap van toen onherkenbaar veranderd. Sommige kastelen liggen nu soms zelfs midden in moderne woonwijken of industriegebieden. De reconstructiekaarten geven een beeld van het middeleeuwse landschap met de kastelen in hun ‘natuurlijke habitat’.

Doordat er gebruik is gemaakt van maar liefst elf tijdvakken is ook de middeleeuwse ontwikkelingsgeschiedenis van de kastelen zichtbaar gemaakt. Zo is te zien hoe enkele kastelen vervielen tot ruïne na bijvoorbeeld een belegering en later weer opnieuw opgebouwd werden. Een voorbeeld is kasteel Te Werve in Rijswijk, gebouwd in 1262. Tijdens de Hoekse-en Kabeljauwse twisten (1350) verwoest. In 1448 bouwde Jan Ruygrock het kasteel opnieuw op. Thans een mooi hotel.

Voor de weergave van de kastelen is gebruik gemaakt van zogenaamde paleografische kaart. Dit is een reconstructiekaarten die de situatie van het Nederland van rond 1575 weergeeft. De kaart is zorgvuldig samengesteld door De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Door te navigeren door de elf tijdvakken kunnen bezoekers van de website de opkomst en het verval van het kastelenlandschap volgen. Op de interactieve kaart kan daarnaast ook uitgebreide informatie over ieder kasteel geraadpleegd worden.

De kaarten zijn te vinden op kasteleninnederland.nl.

(bron: erfgoedstem.nl)