Naar overzicht

Gedeputeerde Esther Rommel spreekt over belang landschap

vrijdag 3 februari 2023
Esther Rommel

Gedeputeerde Esther Rommel komt op woensdagavond 15 februari bij de Tuin van Kaptein Rommel in Castricum een lezing houden over de toekomst van het landschap. Esther Rommel (VVD) is gedeputeerde voor Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling en Stikstof.

Noord-Holland is een prachtige provincie met unieke landschappen, alleen al in de omgeving van Castricum zijn er polders, moeraslanden, duinen en open water. De druk op het landschap is echter enorm. Noord-Holland heeft te maken met klimaatverandering, moet de natuur beschermen én er ligt een woningbouwopgave waarbij er ook gekeken wordt waar plek is om duurzame energie op te wekken.

Kapitein Rommel was de oud oom van Esther Rommel. Respect voor de natuur heeft zij van jongs af aan meegekregen. Iedereen moet kunnen genieten van de natuur die Noord-Holland rijk is. Esther Rommel is opgegroeid in Noord Kennemerland, een van de 32 landschappen met de titel “Bijzonder Provinciaal Landschap”. Deze omgeving is voor haar een speciale plek omdat zij hier in de winter kon schaatsen, in de zomer het landschap in kon lopen en in het voorjaar naar de eerste kievit zocht maar ook over slootjes sprong. Beschermen van dit landschap is belangrijk voor de weidevogels, watervogels, de zoogdieren en de vissen die er leven. In het bijzonder provinciaal landschap wordt naast de natuur ook de cultuurhistorische, aardkundige en landschappelijke waarde beschermd.

Voor het bijwonen van de lezing op 15 februari kunnen kaarten worden gereserveerd via de website www.tuinvankapiteinrommel.nl. Toegang € 3,50 inclusief koffie of thee.

(bron Tuin van Rommel)