Terug naar het overzicht

Wormer- en Jisperveld

Grootste veenweidegebied van West-Europa

Een lappendeken van water en land. Honderden weilandjes omgeven met rietkragen en smalle slootjes. Dat is het Wormer- en Jisperveld, het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Samen met boeren beheren we het natuurgebied. En die samenwerking werpt zijn vruchten af. In het voorjaar wemelt het hier van de weidevogels.

In de vroege middeleeuwen ontgonnen boeren het veenmoeras voor de landbouw. Ze groeven duizenden sloten om hun akkertjes droog te houden. Vanuit de lucht is dat patroon nog steeds heel mooi te zien. In de loop van de tijd klonk het veen steeds verder in. Het gebied ligt nu één tot twee meter onder zeeniveau. Talloze molentjes zijn nodig om het water weg te pompen. Het zompige land kon alleen nog gebruikt worden als hooiland voor het vee. En zo is het nog. Veel werk, want de koeien moeten met de boot van en naar hun stal worden gebracht. Door al het gegraas is de bodem zo verarmd dat er orchideeën en heide kunnen groeien. Zo helpen de koeien bij het beheer van het gebied.


In het voorjaar keren de weidevogels terug vanuit hun overwinteringsplekken in Afrika. De grutto’s arriveren als eerste, daarna volgen kievieten en tureluurs. Wil je dat ook eens zien? Volg dan de wandelroute door de Schaalsmeerpolder. In het Wormer- en Jisperveld vinden vogels rust, voedsel, een partner en een veilige broedplek. Bijna alle soorten weidevogels die in Nederland voorkomen, broeden in het Wormer- en Jisperveld. Vooral voor de grutto is dit gebied van levensbelang; er broeden hier elk jaar honderden paartjes. Natuurmonumenten zorgt voor plasdras landjes, waar de kuikens voldoende voedsel kunnen vinden.


Ook op andere plekken in het Wormer- en Jisperveld leven vogels. Er zijn broedkolonies met kokmeeuwen, visdiefjes en kleine mantelmeeuwen en regelmatig kun je hier lepelaars zien. Het riet is een mooie verstopplek voor karekieten en rietzangers.


Bron: Natuurmonumenten.