Terug naar het overzicht

Eendenkooi Van der Eng Uitgeest

Geheimzinnig bosje midden in de polder

Op 18 januari 1588 vroeg Hessel Pieters zoon Buurman toestemming bij de Graven van Holland om een vogelkooi (zo werd toen een eendenkooi genoemd) te mogen aanleggen op zijn eigen land. De goedkeuring van de Graaflijkheid kwam op 18 februari 1620 en toen is de eendenkooi korte tijd later in gebruik gekomen. Deze eendenkooi bij Uitgeest bestaat in 2020 dus 400 jaar! Een extra reden om deze eendenkooi eens te bezoeken. De kooi wordt al lang niet meer gebruikt waarvoor hij ooit bedoeld was: de jacht. Op die historie wordt wel teruggeblikt tijdens de excursies. U maakt kennis met de rijke historie van de kooi, het vak van kooiker en de weelderige natuur. 

Overal vogels

De weilanden rond de Eendenkooi zien er in het voorjaar prachtig uit. Ze kleuren geel en rood door boterbloem en veldzuring. In het bosje rond de kooiplas worden naast de vele eenden ook allerlei zangvogels gezien én gehoord. Waaronder tuinfluiter, spotvogel en zwartkop.

Bron: Landschap Noord-Holland