Terug naar het overzicht

11 - Vogelkijkhut Hempolder

Hempolder Akersloot - Weidevogelparadijs aan de rand van het Alkmaardermeer
Hempolder

Even voorbij de drukte van de A9 aan de westkant van Akersloot liggen een paar landelijke gebieden met een zeer aparte sfeer. Rietkragen en dijkjes belemmeren het directe zicht op het druk bezeilde Alkmaardermeer. Het gaat om de Hempolder en Dorregeesterpolder bij Klein Dorregeest en de Klaas Hoorn en Kijfpolder. Die westkant van het Alkmaardermeer is een ware weidevogelhemel. Grutto, kievit, tureluur, slobeenden en krakeenden zijn hier volop te zien en soms zelfs nog wat kemphanen, die laatste soort zijn helaas doortrekkers, als broedvogel is de kemphaan hier verdwenen. In het rietland is heemst te vinden, eigenlijk een brakwaterplant. Ook groeien hier welriekende nachtorchissen die 's nachts volop geuren. In het Alkmaardermeer verblijven 's winters duizenden smienten, die zich nu en dan in grote wolken boven het water verheffen. 

Vanaf Klein Dorregeest brengt een doodlopend polderweggetje je naar de werkschuur van Landschap Noord-Holland. Vanaf hier kan je per fiets of liever nog te voet het vlakke land in om een kijkje te nemen in de vogelkijkhut. In het winterhalfjaar is de hut gesloten, vanwege vandalisme. Als de grutto's terug zijn, gaat de hut weer open. In het voorjaar wandel je hier echt te midden van heel veel weidevogels.

Het Alkmaardermeer is samen met het Uitgeestermeer de restant van een oude veenrivier die vanaf de Schermer stroomde en die uitkwam op het Oer-IJ, dat bij Castricum in zee uitmondde. Toen dat vlak voor het begin van de jaartelling verzandde, begon de rivier steeds meer op een meer te lijken. De bewoners aan de oevers van die "Alkmaardermeerrivier" exploiteerden het veen en ontwaterden het, zodat het ging inklinken en steeds lager kwam te liggen.

Bron: Landschap Noord-Holland