Terug naar het overzicht

Zeerijdtsdijkje Bakkum

Schitterende overgang van duin naar polder
Zeerijdtsdijkje

FOTO Menno Schaefer

Ten noorden en oosten van Castricum ligt een bijzonder gebied. De overgang van de duinen naar de veenweiden is hier bijna niet aangetast door menselijke invloed. Hier liggen prachtige zogenaamde duinpolders met veel kansen voor natuur, landschap, landbouw en recreatie. Enkele laag gelegen gebieden zijn zo ingericht dat ze bij hevige buien het teveel aan water in het gebied opvangen. Dat voorkomt overstromingen op landbouwgrond en in woonwijken. Het water van de hooggelegen duinen stroomt langzaam in de sloten achter de duinen. Dit schone kwelwater wordt zo lang mogelijk vast gehouden in de Schoonwatervallei.

Wandelen tussen de bloemen

Het is een schitterend gebied. Je kan er fietsen en hier en daar wandelen. Buiten het broedseizoen is het schitterend wandelen in het Zeerijdtsdijkje. In Het Die organiseert Landschap Noord-Holland elk jaar een excursie die vooral gericht is op de bijzonder planten die er groeien.


Bron: Landschap Noord-Holland .