Terug naar het overzicht

Oosterveld Limmen

Schoonwatervallei pal naast de A9
Oosterveld

FOTO Menno Schaefer

Het Oosterveld bestaat uit mooie, oude graslandpercelen, waar de pachters zich strikt moeten houden aan de regels van het weidevogelbeheer. Deze percelen zijn in bezit van Landschap Noord-Holland gekomen rond 2000 tijdens de ruilverkaveling. Er groeit hier naast dopheide, kamvaren, rode bosbes en veenmos ook veenpluis. Langs de schulpvaart wordt een perceel natgehouden door een weidemolentje voor de vogels. Het gebied speelt een belangrijke rol in het project Schoonwatervallei. Hoogheemraadschap, PWN en Landschap Noord-Holland zorgen er gezamenlijk voor dat schoon duinwater net als vroeger naar het Alkmaardermeer stroomt. Naast de leuke plantensoorten vind je in de weilanden ook allerlei vogelsoorten als kievit, grutto en scholekster.

Ga er zelf eens kijken

Je kunt het gebied doorkruisen met een kano of roeiboot, maar is van 1 november tot 15 juni afgesloten om de vogels hun rust te gunnen. Het Oosterveld kun je overzien vanaf de Schoollaan in Limmen, daar bevindt zich ook een informatiepaneel. 


Bron: Landschap Noord-Holland .