Terug naar het overzicht

18 - Buitenliede in Haarlem

Met lepelaars en blauwe reigers
De Liede

De oeverlanden van De Liede vormen een parel aan de oostkant van Haarlem. Er groeien zeer bijzondere planten waaronder het vleesetende plantje zonnedauw. Maar het meest bijzondere is de lepelaarkolonie. Omdat een spoorlijn en een snelweg De Liede doorsnijdt, zijn er twee verschillende delen ontstaan met elk een eigen karakter. De Liede is van oorsprong een veenstroom die water van een hoogveengebied naar het IJ bracht. Het kent veel landschappelijke verrassingen.

Lepelaars van dichtbij

Let niet op de snelweg en de vliegtuigen. Dat doen de lepelaars ook niet die hier tot ieders verbazing in 2004 zijn gaan broeden in een Blauwe Reigerkolonie. Vanaf het fietspad langs de Amsterdamsevaart zijn de vogels met hun jongen goed te zien van april tot en met juni. Dit is de eerste plek in Nederland waar de lepelaars in bomen zijn gaan broeden. Lekker veilig tegen vossen.

Noordkant ook de moeite waard

De wandel- en fietsbrug aan de noordkant van de spoorbaan geeft een spannende kijk op de rietjungle. Door de bijzonder samenstelling van de bodem groeien er meer dan honderd soor­ten moerasplan­ten, zoals waterdrieblad en zelfs zonne­dauw. Broedvogels zijn blauwborst, rietgors, rietzanger en soms snor en bruine kiekendief. Op een parkeerterreintje begint een wandelpad dat een lus maakt rond het toegankelijk deel van de oevers. Hier lopen enkele pony’s om het gebied open te houden met hun gegraas.

Bron: Landschap Noord-Holland