Terug naar het overzicht

Castricummer Polder

Compensatie voor aanleg fietspaden

In de Robuuste Ecologische Verbindingszone tussen Castricum en Uitgeest beheert De Hooge Weide  45 ha nat soortenrijk weidevogelland. De doelstelling is herstel en behoud van de weidevogelpopulaties in de Castricummerpolder. De ondiepe waterpartijen trekken nu al duizenden foeragerende en broedende weide- en watervogels. Dit succes overtreft alle verwachtingen.

Door een goede samenwerking tussen de gemeente, de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland en de Stichting Hooge Weide en door een strategische grondruil ontstond er in de Castricummerpolder één groot aaneengesloten weidevogelgebied. De gemeente compenseerde op deze manier de weidevogelgronden die verloren zijn gegaan bij de aanleg van de fietsverbinding tussen Akersloot en Castricum. Met de stichting De Hooge Weide zijn afspraken gemaakt over het beheer van dit unieke natuurgebied 

Bron: Stichting Hooge Weide.