Terug naar het overzicht

Hooge Weide Bakkum

Nieuwe kans voor natuur in agrarisch gebied

Tine en Jan de Ruijter in Bakkum schonken vijftien jaar geleden hun weilanden aan de stichting om de natuur een kans te geven zich te herstellen en de continuïteit van de natuurgebieden te verzekeren. Een deel van de gebieden - in de polders achter de duinen bij Castricum - is ingericht met poelen en aflopende slootkanten. Allerlei plantensoorten zoals Rietorchis, Bijenorchis, Keverorchis, Echte koekoeksbloem, Rond Wintergroen, Dwergbies en veel mossoorten komen spontaan terug. De poelen zijn ontdekt door kikkers, salamanders, rugstreeppadden, watervogels, sprinkhanen en libellen

Het gebied in Noord-Bakkum is 17 hectare groot en een paar jaar geleden door een beek met de duinen verbonden. Daardoor kan het schone, heldere duinwater zo lang mogelijk in het gebied worden vast vastgehouden en het polderwater om het gebied heen worden geleid.


Bron Stichting Hooge Weide