Terug naar het overzicht

Gasthuisweidje Castricum

Bloemrijk landje langs oude Schulpvaart

FOTO Henk van Bruggen

Het Gasthuisweidje is een snippertje land dat pal langs de oude Schulpvaart bij Castricum ligt. De Schulpvaart is een kronkelige vaart die voorheen gebruikt werd om schelpen per schip af te voeren naar de kalkovens bij Akersloot. Tegenwoordig speelt de Schulpvaart een belangrijke rol in het transport van zoet en zuiver duinwater naar het poldergebied. Op deze manier speelt de vaart een hoofdrol is het plan Schoonwatervallei. Bij hevige regenval stroomt het gebied vol, zodat andere gebieden droog blijven.

Landschap Noord-Holland heeft de bovenste grondlaag van het weitje verwijderd en daardoor is de oude bodem tevoorschijn gekomen. Het graslandje is nu zo drassig geworden dat dotterbloemen de vroege lente een zonnig kleurtje geven. Ook vind je er andere leuke plantensoorten als orchideeën en zwanenbloemen. Libellen vinden het hier ook heerlijk, gezien het natte grasland met veel water in de langsstromende Schulpvaart. Zo vind je hier onder andere vuurlibel, keizerlibel en roodoogjuffer. 

Ga er zelf eens kijken

Je kunt deze polder bekijken tijdens een heerlijke wandeling over het wandelpad dat langs de Zeeweg loopt.