Terug naar het overzicht

Wandelen in de Klaas Hoorn- en Kijfpolder

Wandelen langs het Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Foto: Lia Vriend
3
km
Foto: Lia Vriend

Wandelen langs het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, door en langs het natuurgebied van de Klaas Hoorn- en Kijfpolder en recreatieterrein De Hoorne. In de polder loopt u over vee-kerende bruggetjes en langs het vee dat in de wei staat en een speciaal voor amfibieën aangelegde paddenpoel. Tijdens het overwinterings- en broedseizoen van 1 november tot 15 juni is een gedeelte van het pad gesloten.

De regio van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een typisch veenweidegebied. U kunt vele kwetsbare plantensoorten aantreffen in het gebied, zoals orchideeën en zonnedauw. Veel weidevogels zoals bijvoorbeeld de grutto, tureluur, kemphaan en kievit. Verder zijn er vele riet- en watervogels zoals smienten, roerdompen, blauwborstjes, baardmannetjes.

Klik hier voor de route.