Terug naar het overzicht

Het Monnikenpad rond Egmond-Binnen

over eeuwenoude wegen
9
km

Foto: De kapel van de abdij van Egmond - Gerard Hogervorst


Adelbertus die samen met Willibrordus de Friese bevolking kwam bekeren, was een geliefd man. Er werden hem grote wonderen toegeschreven en hij kon rekenen op een grote schare toehoorders tijdens zijn preken. Zijn leven is nauw verbonden met de geschiedenis van de streek rondom Egmond-Binnen. Het Monnikenpad doet deze geschiedenis herleven. Lengte 9 km. De route is gemarkeerd met rood-gele pijlen.

Adelbertus is de monnik die hier in het jaar 690 na Christus kwam om samen met Willibrordus het christendom te prediken. Zijn sterfdag – in 740 – wordt nog elk jaar herdacht. Die Sint Adelbertusviering is een heel bijzondere ervaring. Dan komen de monniken uit de Egmonder abdij bijeen om samen met honderden bezoekers bij het oorspronkelijke graf van Adelbertus te bidden.

Bij dit graf op de Adelbertusakker begint het Monnikenpad. De wandeling is zeer de moeite waard. Vergeet niet een bezoek te brengen aan de abdij, want de abdijkerk, het abdijmuseum, de abdijwinkel en de galerie zijn vrij toegankelijk. Daarna loopt u dwars door de polders tussen Egmond-Binnen en Heiloo, het gebied waar de monniken vanaf de middeleeuwen actief waren met het ontginnen van moeras, de aanleg van dijken en het graven van sloten en vaarten.

Startpunt: Adelbertusakker, Oude Schulpweg 18, aan de westkant van Egmond-Binnen. Parkeren op PWN parkeerplaats naast restaurant Nieuw Westert.

Klik hier voor de route